Rezygnacja z członka zarządu wieloosobowego

5 lutego 2022
/ Dominika Bonczar

Nie zawsze do końca swojej kariery zamierzamy spędzić jako członek zarządu spółki. Niejednokrotnie zdarzy się, że otrzymamy lepszą ofertę w innej firmie bądź postanowimy zmienić branżę. W takiej sytuacji konieczna staje się rezygnacja z funkcji członka zarządu wieloosobowego. Co jednak w takiej sytuacji? Jak wygląda procedura związana z rezygnacją członka zarządu w spółce z o.o.? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

Jak zrezygnować z bycia członkiem zarządu spółki?

 

Niestety jest to zupełnie inna procedura niż likwidacja spółki jednoosobowej. W praktyce jest ona jednak w pewien sposób prostsza. Wystarczy, że złożysz oświadczenie woli w przedmiocie rezygnacji z członkostwa w zarządzie i dobrze jest to zrobić w formie pisemnej, następnie doręczonej na adres siedziby spółki, a także zarządu jeśli te są różne listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Tutaj już na początku warto wspomnieć, że rezygnacja nie może skutkować brakiem obsadzenia co najmniej jednego miejsca w zarządzie. Nie ma znaczenia, czy korespondencja zostanie odebrana przez spółkę. Chodzi o samo stworzenie możliwości zapoznania się z Twoją rezygnacją. 

 

Forma oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka zarządu wieloosobowego

 

Formalnie przepisy nie wskazują w jakiej formie powinno zostać ono złożone. Wedle jednak doświadczenia ze spraw prowadzony w imieniu moich klientów należy je wysłać we wspomnianej formie pisemnej – z uwagi na kwestie dowodowe. Ponadto trzeba jeszcze  wskazać na konieczność wykreślenia członka zarządu z KRS i zachowanie takiej formy upraszcza również tematy związane z odpowiedzialnością za długi spółki.  Oświadczenie może zostać również przekazane osobiście, ale w takiej sytuacji należy oznaczyć na egzemplarzu pieczątką datę wpływu rezygnacji. Ta z kolei ma być podpisana prokurenta spółki bądź jednego z członków zarządu.

 

Szczególna forma oświadczenia o rezygnacji z funkcji

 

Wracając do sytuacji, w której pozostaje jeden wspólnik i przysługują mu wszystkie udziały. Pełni on więc jednocześnie funkcję jednoosobowego zarządu w spółce z o.o., a więc rezygnacja wymaga w tym wypadku sporządzenia w formie aktu notarialnego. Jeśli jesteś jedynym członkiem zarządu, to składając oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu, to w świetle art. 202 § 6 Kodeksu spółek handlowych zwołujesz także Zgromadzenie Wspólników.

 

Kiedy rezygnacja staje się skuteczna?

 

Staje się ona skuteczna z dniem następującym po tym, który przypadał na zwołanie Zgromadzenia Wspólników. Tutaj nie ma znaczenia czy takie spotkanie faktycznie miało miejsce. Ważne jest również tak jak przy wysłaniu oświadczenia woli – stworzenie możliwości odbycia się Zgromadzenia Wspólników. Takie rozwiązanie ma miejsce przede wszystkim, jeśli rezygnacja jest składana przez:

 

Więcej informacji znajdziesz na moim kanale – Spółki polskie (opis po kliknięciu)

 

  • ostatniego z członków zarządu wieloosobowego,
  • wszystkich członków jednocześnie. 

 

Nie wiesz jak zrezygnować z bycia członkiem zarządu wieloosobowego spółki z o.o.?

 

Nie każdy ma odpowiednią wiedzę prawną na temat procedur. Ponadto niejednokrotnie okazują się bardziej skomplikowane w praktyce. Dlatego jeśli masz wątpliwości o niuanse w przepisach – skontaktuj się ze mną! Pomogę Ci w dokonaniu rezygnacji z bycia członkiem zarządu spółki, a także dopilnuję prawidłowego przebiegu wszelkich formalności. Zapraszam do kontaktu!

Autor: Dominika Bonczar