Wynagrodzenie wspólników a podatek VAT

24 stycznia 2023
/ Rafał Kufieta

Obecnie jednym ze skutecznych sposobów na ograniczenie skutków podwójnego opodatkowania jest wynagrodzenie dla wspólników. Możliwość tę w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością reguluje m.in. art. 176 ustawy Kodeksu spółek handlowych. Jednak kwestią, która może budzić w tym zakresie uzasadnione wątpliwości, jest obowiązek doliczenia przez wspólnika, świadczącego usługi na rzecz własnej firmy podatku VAT przy wypłacie honorarium. Jakie dokumenty są istotne przy rozliczeniu z podatku od towarów i usług? Czy członek zarządu może zostać zwolniony z konieczności jego uiszczania? Dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

 

Podatek VAT a wynagrodzenie wspólników – podstawowe informacje

 

Zasadniczo podatek VAT przy wypłacaniu wynagrodzenia przez wspólnika świadczącego usługi dla własnej spółki nie występuje. Wynika to z faktu, że najczęściej wartość pobieranych kwot nie przekracza pierwszego progu podatku dochodowego, wynoszącego obecnie 120 000 zł. W tym przypadku przy rozliczeniu należy posłużyć się 12% stawką opodatkowania – powyżej będzie to 32%. W praktyce rzadko dochodzi do wypłacenia kwoty większej niż 200 000 zł, która zobligowałaby Cię do uiszczenia obowiązku podatkowego. Więcej informacji na temat tego, czy warto być podatnikiem VAT, znajdziesz pod tym linkiem.

 

Zwolnienie z podatku od VAT

 

Z księgowego punktu widzenia podstawowym zadaniem wspólnika wedle treści art. 176 Kodeksu spółek handlowych jest ewentualne zidentyfikowanie momentu, w którym przekroczona zostanie granica 200 000 zł. Stanowi to istotną kwestię, gdyż po przewyższeniu wspomnianego progu – zwolnienie z VAT traci moc. Wówczas należy złożyć do Urzędu Skarbowego formularz VAT-R. Co do zasady zniesienie obowiązku uiszczania podatku od towarów i usług następuje automatycznie. Wobec tego nie występuje w tym przypadku konieczność zgłoszenia tego faktu odpowiednim organom.

 

Dokumenty przy rozliczeniu ze spółką – z fakturą czy bez?

 

Tutaj warto zadać sobie pytanie, czy przy rozliczeniu ze spółką konieczne będzie wystawienie jej faktury, czy też nie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 200 000 zł nie ma potrzeby dokumentowania obrotu w taki sposób. Jednak należy ewidencjonować sprzedaż, wystawiając dokument, którego charakter będzie nieco zbliżony do faktury. Zasadniczo nie zawiera on najczęściej punktu związanego ze stawką oraz kwotą podatku. Można w nim umieścić następujące informacje:

  • Data wystawienia dokumentu,
  • Dane wydawcy,
  • Dane sprzedawcy,
  • Skrótowa nazwa usługi,
  • Ogólna wartość należności.

 

Obowiązki wspólnika w spółce w związku z podatkiem VAT

 

Należy tutaj zaznaczyć, że do 200 000 zł obrotu nie ma konieczności wysyłania jednolitych plików kontrolnych (JPK) VAT. Natomiast po przekroczeniu wspomnianego progu podatnik zostaje zobligowany do złożenia dokumentu JPK VAT-7. Wobec tego, jeśli Twoje roczne przychody nie przekraczają kwoty rzędu 120 000 zł – nie masz żadnych obowiązków związanych z podatkiem VAT.

 

Masz wątpliwości w kwestii rozliczenia podatku VAT w spółce?

 

Istotą ograniczenia konieczności podwójnego opodatkowania w spółce jest wypłacanie pieniędzy w sposób pozwalający na zaliczenie tej wypłaty do kosztów podatkowych. Stanowi to skuteczne rozwiązanie w kwestii optymalizacji podatkowej Twojego przedsiębiorstwa. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek pytania w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie i wspólnie omówimy niezbędne szczegóły. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Dominika Bonczar