Emisja publiczna do 1 mln EUR

3 marca 2023
/ Rafał Kufieta

Emisja publiczna do 1.000.000 EUR to proces, w którym spółka lub firma emituje i sprzedaje swoje akcje, obligacje lub inne instrumenty pieniężne na publicznym rynku finansowym w celu pozyskania kapitału. Oferta ta jest skierowana do szerokiej grupy zainteresowanych, a nie wyłącznie do wąskiego grona inwestorów instytucjonalnych. W Unii Europejskiej tego typu emisję publiczną określa się jako tzw. małą ofertę publiczną. W Polsce sytuacja wygląda podobnie, gdyż przy progu wynoszącym 1.000.000 EUR całość związanych z nią formalności jest znacznie uproszczona. Na czym to polega? Czy konieczne będzie w tym przypadku sporządzenie prospektu emisyjnego? Dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

 

Co należy zawrzeć w dokumencie informacyjnym przy emisji publicznej do 1.000.000 EUR?

 

Obecnie emisja publiczna akcji należących do prostej spółki akcyjnej (PSA) do 1.000.000 EUR jest znacznie uproszczona w porównaniu z wyższymi wartościami progów jak np. przy 2. 000.000 EUR. Co ważne w przypadku, gdy zamierzasz zebrać więcej niż 100 00 tys. EUR i mniej niż 1.000.000 EUR to jedyny dokument, do jakiego sporządzenia jesteś zobligowany to dokument o charakterze informacyjnym. W jego treści należy zawrzeć m.in.:

  • Podstawową informację finansową,
  • Informację o warunkach i zasadach oferty,
  • Informację o planowanym sposobie wykorzystania środków,
  • Informację o istotnych czynnikach ryzyka.

 

Tego typu emisja publiczna w przypadku prostej spółki akcyjnej nie wymaga przede wszystkim współdziałania z firmą inwestycyjną. Oznacza to w głównej mierze możliwość poniesienia o wiele mniejszych kosztów niż w przy wyższych progach emisyjnych. Tworząc dokument informacyjny, można wzorować się na memorandum informacyjnym lub prospekcie emisyjnym. Praktyka ta może pomóc Ci m.in. w sporządzeniu takiej oferty, która będzie transparentna oraz będzie zawierać wszystkie istotne elementy niezbędne dla jej oceny przez przyszłych inwestorów.

 

Trzy obowiązki przedsiębiorcy przy przygotowywaniu dokumentu informacyjnego

 

W pierwszej kolejności konieczne będzie przede wszystkim przygotowanie samego dokumentu o charakterze informacyjnym. Po drugie należy pamiętać, że z chwilą rozpoczęcia oferty publicznej wymagane jest udostępnienie tego dokumentu potencjalnym inwestorom. Po trzecie po zakończeniu oferty przedsiębiorca zobowiązany jest do zgłoszenia przeprowadzonej emisji publicznej do ewidencji akcji, którą zajmuje się Krajowy Nadzór Finansowy (KNF), a tym samym na bieżąco aktualizować dane na jej temat w Rejestrze zobowiązań emitentów. Czynność tę można wykonać za pośrednictwem specjalnie utworzonej w tym celu strony internetowej, którą znajdziesz pod tym linkiem.

 

Zastanawiasz się, czy musisz przygotować prospekt emisyjny przy emisji publicznej do 1.000.000 EUR?

 

W Polsce kwestia emisji publicznej jest regulowana przez Ustawę o ofercie publicznej oraz przepisy Komisji Nadzoru Finansowego. W przypadku emisji do 1.000.000 EUR spółka musi złożyć do KNF tzw. „prospekt uproszczony”, który zawiera podstawowe informacje o firmie i jej działalności, a dodatkowo o oferowanych instrumentach finansowych oraz ryzykach związanych z inwestycją. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie i wspólnie doprecyzujemy niezbędne szczegóły. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Dominika Bonczar