Czy można zarejestrować spółkę z o.o. bez numeru PESEL?

4 lutego 2023
/ Dominika Bonczar

Rejestracja spółki z o.o. wiąże się z koniecznością przejścia przez szereg procedur prawnych. W przypadku osób posiadających status cudzoziemcy o nieco łatwiej jest załatwiać kwestie formalne, jeśli dysponują one nadanym numerem PESEL. Jednak, jeżeli dotychczas jeszcze go nie nabyłeś – nic nie stoi na przeszkodzie, abyś mógł założyć spółkę z o.o. nawet i przez portal S24. W celu wyrobienia numeru PESEL cudzoziemcy mieszkający w Polsce muszą spełnić kilka istotnych wymagań. Jak zarejestrować spółkę z o.o. bez numeru PESEL? Czy niezbędne będzie uzyskanie podpisu elektronicznego? Dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

 

Rejestracja spółki bez numeru PESEL za pośrednictwem S24

 

Zasadniczo przy podpisywaniu dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, czyli S24 jesteś zobowiązany do posiadania podpisu elektronicznego. Co warto podkreślić, nie chodzi tutaj wyłącznie o profil zaufany. Wynika to z faktu, że alternatywą dla profilu zaufanego jest tzw. podpis kwalifikowany. W celu jego otrzymania musisz udać się do zewnętrznego podmiotu, który przeprowadzi Twoją weryfikację. Natomiast nie jest Ci do niej potrzebny numer PESEL. Na ten moment możesz uzyskać taki podpis nawet w ciągu jednego dnia.

 

Czym jest podpis kwalifikowany?

 

Podpis kwalifikowany jest elektroniczną alternatywą dla tradycyjnego, własnoręcznego podpisu. W przypadku, gdy już go uzyskasz – otrzymasz certyfikat kwalifikowany. Dokument ten stanowi potwierdzenie, że jesteś osobą, która rzeczywiście posiada możliwość autoryzowania danej czynności, wywołującej określone konsekwencje prawne za pomocą wspomnianego podpisu.

 

Obecnie wyróżniamy kilka rodzajów podpisów kwalifikowanych. W przypadku jednego z nich nie jest wymagany posiadany numer PESEL. Tym samym sprawia to, że jest to idealne rozwiązanie dla cudzoziemców, którzy planują założyć spółkę na terenie Polski. Należy jednak wspomnieć, że certyfikat kwalifikowany odpowiedzialny za uwierzytelnienie podpisu może być przechowywany na dedykowanej aplikacji lub na urządzeniu wykorzystującym technologie kryptograficzne. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod tym linkiem.

 

Jak obcokrajowiec może uzyskać numer PESEL?

 

Obecnie uzyskanie numeru PESEL przez cudzoziemców nie stanowi dużej trudności. W przypadku, gdy zameldują się oni na pobyt powyżej 30 dni, to numer PESEL zostanie im nadany automatycznie przez urząd gminy. Natomiast, gdy z określonych powodów nie mogą oni dokonać meldunku, a urzędnicy wymagają numeru PESEL, konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku. Wobec tego niezbędne jest:

  • Po pierwsze wypełnienie wniosku o ubieganie się o numer PESEL,
  • Po drugie złożenie wniosku do urzędu gminy, na której terenie znajduje się punkt siedziby pracodawcy. W przypadku, gdy cudzoziemca nie posiada pracy – należy dostarczyć odpowiednią dokumentację do Urzędu Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

 

Masz wątpliwości w kwestii rejestracji spółki z o.o. bez numeru PESEL?

 

Brak numeru PESEL nie stanowi ograniczenia przy zakładaniu spółki z o.o. za pośrednictwem platformy S24. Z uwagi na to, w przypadku, gdy posiadasz status cudzoziemcy i nie masz numeru PESEL, to nadal dysponujesz możliwością rejestracji przedsiębiorstwa w Polsce. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek pytania w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie i wspólnie doprecyzujemy niezbędne szczegóły. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Dominika Bonczar