Likwidacja spółki z o.o.

27 stycznia 2023
/ Dominika Bonczar

Likwidacja spółki z o.o. to proces, w którym przedsiębiorstwo jest formalnie rozwiązywane. Sytuacja ta może być spowodowana wieloma czynnikami, takimi jak brak zysku, trudności finansowe lub decyzja właścicieli. Rozwiązanie spółki wiąże się z szeregiem kroków prawnych i finansowych, które muszą zostać prawidłowo przeprowadzone, aby zakończyć działalność przedsiębiorstwa w sposób zgodny z prawem. Więcej informacji na temat czynności oraz ewentualnych konsekwencji prawnych znajdziesz właśnie w tym artykule.

 

 

Krok I – przygotowanie niezbędnej dokumentacji do likwidacji spółki z o.o.

 

W sytuacji, gdy wraz ze wspólnikami zdecydowaliście o zamknięciu spółki – w pierwszej kolejności konieczne będzie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Mowa tutaj m.in. o uchwale wspólników w przedmiocie rozwiązania spółki i powołania likwidatorów. Forma wspomnianej uchwały uzależniona jest od rodzaju przedsiębiorstwa. Wobec tego, jeśli firma została zarejestrowana za pośrednictwem S24 – możesz skorzystać ze wzorca znajdującego się w systemie teleinformatycznym. Natomiast w przypadku, gdy firmę założono w sposób tradycyjny, czyli u notariusza, to taka uchwała również będzie musiała zostać podjęta w formie aktu notarialnego.

 

Krok II – wskazanie likwidatora spółki

 

Likwidatorem spółki jest dawny członek zarządu. Oznacza to, że w dniu otwarcia procesu rozwiązania przedsiębiorstwa to on ponosi odpowiedzialność za zaistniałe okoliczności. Wyjątek w tym zakresie stanowią postanowienia zawarte w umowie spółki lub uchwale wspólników. Jednak zasadniczo to właśnie członkowie zarządu stają się likwidatorami. Wówczas muszą oni również wyrazić zgodę na pełnienie takiej funkcji oraz wskazać adres do doręczeń.

 

Krok III – przygotowanie dokumentów księgowych

 

Na tym etapie niezbędna będzie pomoc od Twojego księgowego. Spowodowane jest to koniecznością sporządzenia bilansu likwidacyjnego. Tak przygotowane dokumenty musisz przedłożyć do sądu rejestrowego, czyli do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), aby instytucja powzięła informację, że przedsiębiorstwo weszło w stan likwidacji. Czas na złożenie tego wniosku wynosi 7 dni. Równocześnie z tym przesyłany jest także komunikat do Monitora Gospodarczego i Sądowego o rozpoczęciu procesu rozwiązania spółki. Dodatkowo musisz wysłać jeszcze jeden wniosek do wspomnianego organu, w którym wzywasz wierzycieli spółki, aby zgłaszali oni swoje wierzytelności w ciągu 3 miesięcy. Wobec tego całość postępowania wynosi łącznie 6 miesięcy. Okres ten nie może być w żaden sposób ograniczony, ponieważ ustawodawca przyjął, że jest to termin potrzebny do przeprowadzenia wszystkich czynności.

 

Krok IV – stan czynności likwidacyjnych spółki

 

Po spełnieniu wszelkich koniecznych formalności spółka przechodzi w stan czynności likwidacyjnych. Polegają one na tym, że firma pobiera wszystkie przysługujące jej wierzytelności, a także rozlicza się z wierzycielami. Następnie, jeżeli przeprowadziłeś niezbędne powinności – możesz złożyć wniosek o wykreślenie przedsiębiorstwa z KRS. W tym przypadku ponownie obligatoryjne będzie:

  • Przygotowanie sprawozdania finansowego za okres likwidacji,
  • Przygotowanie bilansu na dzień jej zakończenia,
  • Przygotowanie oświadczenia o tym, że wobec spółki nie toczą się żadne postępowania sądowe,
  • Wskazanie przechowawcy ksiąg rachunkowych.

 

Tak sporządzoną dokumentację należy złożyć do sądu, aby firma została ostatecznie wykreślona z KRS.

 

Masz wątpliwości w kwestii likwidacji spółki z o.o.?

 

O ile założenie spółki z o.o. jest względnie proste, to zamknięcie jej wymaga przeprowadzenia szeregu czynności. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie i wspólnie opracujemy strategię działania. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Dominika Bonczar