Rejestr akcji – nowy obowiązek spółek akcyjnych i PSA

17 maja 2024
/ Dominika Bonczar

Akcje to papiery wartościowe reprezentujące udział własnościowy w danej spółce. Kiedy kupujesz akcje, stajesz się w uproszczeniu, współwłaścicielem firmy w proporcji do liczby posiadanych akcji. W zależności od ilości akcji, inwestorzy mogą mieć wpływ na sposób zarządzania firmą poprzez udział w głosowaniach na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Wyjątkiem są ciche akcje, które wyłączają możliwość głosowania. Warto jednak omówić nałożony w 2021 r. obowiązek dematerializacji akcji, który został nałożony na spółki akcyjne i proste spółki akcyjne (PSA). W efekcie Rozporządzenia z obrotu zniknęły akcje papierowe. Wprowadzono także rejestr akcji, na którym skupimy się właśnie w tym materiale. Czym jest dematerializacja akcji? Jakie nowe zobowiązania dotyczą spółek akcyjnych i PSA? Dowiedz się więcej na ten temat właśnie tutaj.

 

 

Na czym polega dematerializacja akcji?

 

Dematerializacja akcji to proces zamiany fizycznych dokumentów akcji (papierowych certyfikatów) na elektroniczną formę zapisu. W ramach tego procesu prawa do akcji są rejestrowane i przechowywane w systemie elektronicznym, co ułatwia zarządzanie i obrót papierami wartościowymi. Proces ten znacząco wpływa na efektywność i bezpieczeństwo zakupu oraz sprzedaży akcjami na giełdzie. Z dematerializacji z kolei wynika konieczność podporządkowania się odpowiedniemu organowi odpowiedzialnemu za rejestr akcji.

 

Czym jest rejestr akcji i co oznacza dla spółek akcyjnych?

 

W rejestrze akcji zapisywane są informacje o akcjach wyemitowanych przez spółkę akcyjną oraz ich właścicielach. Znajduje on podstawę w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz przepisach, które określają zasady dotyczące funkcjonowania spółek kapitałowych oraz ochrony inwestorów na rynku kapitałowym. Spółki są zobowiązane do przekazania danych o akcjach i ich właścicielach do odpowiedniego rejestru elektronicznego. Akcjonariusze, z kolei, muszą zarejestrować swoje akcje w tym systemie, co często odbywa się za pośrednictwem domów maklerskich lub bezpośrednio przez platformy inwestycyjne.

 

Docelowo ma to wyeliminować z obrotu fizycznego akcje, które mają formę materialną, czyli są w formie dokumentowej, papierowej. Od 2021 roku organy zarządzające spółki akcyjnej lub PSA, są zobowiązane, aby podpisać umowę z podmiotem, który prowadzi tego typu rejestry. Dokładniej, chodzi o umowę o prowadzenie rejestru, gdzie spółka zdeponuje swoje akcje. Obowiązek ten jest sankcjonowany w przepisach, a obecnie zauważalne jest podjęcie czynności sprawdzających przez organy nadzorcze. W związku z tym, jeżeli nie masz jeszcze umowy – jak najszybciej zorientuj się, gdzie możesz znaleźć taki podmiot. Jeżeli chodzi o proste spółki akcyjne, to będzie to na przykład notariusz, a jeżeli chodzi o spółki akcyjne, to będzie to dom maklerski.

 

Masz wątpliwość, z kim podpisać umowę o prowadzenie rejestru akcji?

 

Proponuję więc, abyś skontaktował się ze mną mailowo. Postaram się przenalizować Twoją sytuację w sposób indywidualny, ale w tym celu potrzebuję jednak dokładnych informacji. Opisz mi więc sytuację, w której się znajdujesz i wyślij do mnie wiadomość. Na tej podstawie postaram się znaleźć możliwie najbardziej korzystne rozwiązanie z Twojej perspektywy. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Dominika Bonczar