Skutki przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

10 sierpnia 2021
/ Patrycja Kulak

W teorii jest to niezwykle ciekawa alternatywa prowadzenia działalności gospodarczej. Wiele osób samozatrudnionych w ostatnim czasie rozważa założenie spółki tego typu, gdyż wiąże się to z szeregiem korzyści. Niestety w parze z nimi idą również nowe obowiązki, którymi nie są obarczeni właściciele firm jednoosobowych. Na czym polega przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.? Co warto o tym wiedzieć? Więcej dowiesz się właśnie w tym artykule!

 

Dlaczego przedsiębiorcy decydują się na przekształcenie?

 

Głównie z tego powodu, że jednoosobowa działalność gospodarcza może okazać się dość ograniczoną formą prowadzenia biznesu. Wynika to również ze zmieniających się przepisów prawnych, a także ochrony majątkowej charakterystycznej dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie jednak w spółkę z o.o. jest procesem złożonym. Dodatkowo wymaga indywidualnej analizy sytuacji finansowej i prawnej, a także profilu gospodarczego. Nie zawsze bowiem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się korzystna. To wszystko zależy.

 

Czym charakteryzuje się spółka po przekształceniu?

 

Wraz z dniem wpisu spółki do KRS, przedsiębiorca poddany przekształceniu staje się jedynym wspólnikiem przekształconej spółki. W tej sytuacji część udziałów daruje lub sprzedaje na inną osobą. Dlaczego? Dzięki takiemu zabiegowi teraz już dwaj wspólnicy nie muszą płacić składek ZUS. Mamy więc pierwszą zaletę rozwiązania, jednak także powstaje w ten sposób możliwość późniejszego przekształcenia sp. z o.o. w jeszcze inną spółkę. Ponadto przekształcenie działalności nie wpływa na obowiązujące umowy zawarte przez przedsiębiorcę. Automatycznie w miejsce strony umowy, wchodzi z mocy prawa spółka z o.o. i nie trzeba nic aneksować

 

Jakie inne skutki ma przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

 

W zakresie majątku nieruchomości, środki pieniężne, wyposażenie etc. staje się majątkiem spółki z o.o. Nie trzeba w tym aspekcie podpisywać żadnych dodatkowych aneksów. Oprócz tego pracownicy stają się z mocy prawa pracownikami spółki z o.o. i nie trzeba następnie w tym celu uzyskiwać od nich zgody. Nie trzeba także ponownie występować do urzędów o nowe decyzje w sprawie przydzielenia uzyskanych już wcześniej koncesji, zezwoleń lub innych decyzji administracyjnych. 

 

Jakie skutki przekształcenia powstają w zakresie rachunkowości?

 

W dniu przekształcenia dokonuje się pełnej inwentaryzacji i zamyka Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (PKPiR). Otwierają się także w tym samym czasie księgi rachunkowe, a przedsiębiorca będzie musiał sporządzić wykaz składników aktywów i pasywów, czyli inwentarz będący podstawą do otwarcia ksiąg w spółce przekształconej. Natomiast jeśli przedsiębiorca prowadził już księgi rachunkowe, to zamiast PKPiR zamknięte zostaną księgi rachunkowe na dzień przed wpisem do KRS, a potem następnego dnia ponownie wprowadzone w chwili otwarcia ich w przekształconej spółce. 

 

Autor: Dominika Bonczar