Sprawozdanie finansowe

30 maja 2023
/ Dominika Bonczar

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem, który zawiera podstawowe informacje o finansach z rocznej działalności przedsiębiorstwa. Spółki zarejestrowane w KRS mają 3 miesiące na jego sporządzenie od zakończenia roku obrotowego. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, to czas na to upływa 31 marca. Dodatkowo sprawozdanie finansowe musi zostać zatwierdzone na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników. Kto składa i sporządza sprawozdanie? Na co zwrócić szczególną uwagę? Dowiedz się więcej na ten temat, właśnie w tym artykule.

 

 

Sprawozdanie finansowe w 2023 r.

 

30 czerwca mija termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego. W tym aspekcie trzeba mieć jednak na uwadze, że zanim złożysz dokument w ramach repozytorium – konieczne jest spełnienie zawczasu kilku formalności. Pierwszym jest wskazane wcześniej, zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników i zatwierdzenie sprawozdania w formie uchwały. Natomiast Uchwała w tym zakresie obejmuje również udzielenie absolutorium członkom zarządu. W razie wypracowania zysku lub poniesienia strat – niezbędne jest podjęcie decyzję, w jaki sposób rozdysponować wygenerowany kapitał lub pokryć wspomniane straty.

 

Kto składa i sporządza sprawozdania finansowe?

 

Co do zasady zobowiązanie do sporządzania sprawozdań finansowych dotyczy dwóch typów przedsiębiorców. Pierwszym typem fim są te prowadzące księgi rachunkowe z uwagi na wysokość przychodów bądź status prawny. Natomiast do drugiego rodzaju zaliczają się firmy, które dobrowolnie wybrały księgi rachunkowe. Ponadto co do zasady, z nieco innej perspektywy w katalog ten wpisują się przedsiębiorcy zarejestrowani w KRS. Mają oni obowiązek przekazywania dokumentów finansowych do rejestru. Wyjątek stanowią w tym zakresie Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, które nie są wpisane do rejestru, ale podlegają obowiązkowi składania dokumentów finansowych.

 

Obowiązek sporządzania sprawozdań może dotyczyć zarówno spółki kapitałowej, jak i spółki osobowej. Niejednokrotnie również osoby fizyczne prowadzące działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej także podporządkowane są obowiązkowi sprawozdawczości. Forma prowadzenia firmy w tym zakresie nie ma znaczenia. Liczy się przede wszystkim sposób ewidencjonowania przychodów i kosztów.

 

Jakie są kary za brak złożenia sprawozdania finansowego?

 

W tym zakresie przedsiębiorcy grozi m.in. grzywna nałożona na kierownika jednostki np. członka zarządu. Ponadto w przepisach przewidziano również możliwą karę w postaci ograniczenia wolności od 1 miesiąca do nawet 2 lat. Dotkliwą sankcję stanowić będą także:

  • wszczęcie tzw. postępowania przymuszającego,
  • rozwiązanie i wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • stały nadzór ze strony kuratora.

 

Jeśli nie złożyłeś obowiązkowego sprawozdania, w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia zostaniesz wezwany przez KRS. Czynności te odbywają się w ramach tzw. trybu przymuszającego pod groźbą kary lub rozwiązania spółki. Brak rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe jest równoznaczne orzeczeniem o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do KRS z urzędu. Nie jest wtedy wszczynane postępowanie likwidacyjne.

 

Masz wątpliwości w zakresie terminów lub sprawozdania finansowego w 2023 r.?

 

W takim razie proponuję, abyś skontaktował się ze mną mailowo. Opisz mi proszę swoją sprawę i wskaż konkretne pytania odnośnie do Twojej działalności w ramach spółek polskich. Zasugeruję możliwie najbardziej korzystne rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb. Ponadto możemy umówić się na spotkanie lub nawiązać współpracę w ramach kompleksowej obsługi prawnej dla firmy. Zapraszam do kontaktu.

 

Autor: Dominika Bonczar