Prosta spółka akcyjna – zupełnie nowa spółka w KSH

22 czerwca 2021
/ Patrycja Kulak

Od 1 lipca 2021 r. nowelizacją kodeksu spółek handlowych zostanie wprowadzona nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej czyli Prosta Spółka Akcyjna w skrócie PSA. Stanowi ona kompletnie nowy typ spółki kapitałowej – inna niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna, jednak jest swoistym skrzyżowaniem powyższych. Będzie łączyła pozytywne cechy spółki z o.o. (jak np. jej proste funkcjonowanie) z zaletami spółki akcyjnej.

 

Jakie są główne założenia PSA?

Minimalny kapitał na start to zaledwie 1 zł. Stanowi to idealny wybór dla początkujący przedsiębiorców i nie tylko. Do tego dochodzi rezygnacja z nominałowego charakteru akcji,  a także brak związania środków odpowiadających kapitałowi akcyjnemu na wzór kapitału zakładowego. Założenie spółki może zabrać zaledwie 24 godziny, dzięki rejestracji elektronicznej w systemie s24. Dodatkowo dochodzi do tego możliwość podejmowania uchwał za pomocą e-maila i brak wymogu protokołowania obrad zgromadzenia. warto również wspomnieć, że można wnosić do spółki akcje w postaci świadczenia pracy i usług bez skomplikowanych oraz kosztownych wycen na etapie rozpoczynania działalności. Akcje nie będą notowane na giełdzie, a w spółce jest brak obligatoryjnego organu jakim jest rada nadzorcza. W tej sytuacji powołany jest natomiast nowy organ czyli rada dyrektorów. Spółka może zostać rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji, a termin w jakim mogą być zgłaszane roszczenia wierzycieli to 3 miesiące. Środki odpowiadające kapitałowi akcyjnemu mogą zostać wypłacone akcjonariuszom tytułem dywidendy przy uwzględnieniu testu bilansowego oraz zakazu wypłat zagrażających wypłat spółki. Nie jest wymagana także zmiana umowy spółki w przypadku zmiany wysokości kapitału. Termin na wniesienie wkładów w przypadku PSA to 3 lata od rejestracji spółki. Natomiast przeniesienie udziałów bądź akcji może nastąpić w formie e-mailowej. Warta uwagi jest w tym wypadku możliwość wystąpienia przez akcjonariusza do sądu o ustąpienie ze spółki akcjonariusza, który rażąco narusza interesy spółki i brak ograniczeń w uprzywilejowaniu akcji.

 

Kiedy konkretnie możemy mówić o PSA?

Z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje prosta spółka akcyjna w organizacji. Alternatywnym wyborem wobec powołania zarządu jest ustanowienie rady dyrektorów, która reprezentuje spółkę oraz sprawuje nadzór nad prowadzeniem jej spraw. Zasadą jest kolegialność działania dyrektorów, jednakże uchwałą rady dyrektorów można wprowadził podział członków rady zgodnie z wykonywanymi przez nich zadaniami. W prostej spółce akcyjnej istnieje możliwość przejęcia całego majątku spółki przez oznaczonego akcjonariusza, bez przeprowadzenia całego procesu likwidacyjnego. Taka zgoda będzie musiała zostać wyrażona w uchwale walnego zgromadzenia.

 

Czy warto przemyśleć działalność w ramach PSA i gdzie uzyskać poradę na jej temat?

Wprowadzenie do polskiego porządku nowej spółki jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla środowisk start-up. Pomoże to zniwelować trudności w rozpoczynaniu działalności, poszukiwaniu środków, czy ewentualnej likwidacji w przypadku niepowodzenia. Rewolucyjną zmianą jest również możliwość wykorzystania blockchain do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

KHG Hupajło & Partnerzy Kancelaria Adwokacko-Radcowska posiada bogate doświadczenie w zakładaniu spółek tradycyjnych, jak i tych zakładanych w trybie s24. Każdy adwokat i radca prawny z Kancelarii zajmuje się doradzaniem Klientom w zakresie wyboru odpowiedniej formy działalności gospodarczej, a w zakresie spółki zakładanej w trybie s24 pomaga Klientom w przejściu przez proces wyboru wariantów umowy oraz doborem prawidłowego i wymaganego przepisami prawa wzorca umowy.

Autor: Patrycja Kulak