Królowa polskich spółek – Sp. z o.o. Sp. K.

5 października 2020
/ Patrycja Kulak

Jeżeli stoisz przed wyborem formy prowadzenia działalności gospodarczej, a najbardziej zależy Ci na niskich kosztach jej obsługi podatkowej czy zminimalizowanej odpowiedzialności – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest dla Ciebie stworzona. Dlaczego? Spółka ta przede wszystkim łączy w sobie cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co oznacza, wyłączenie osobistej odpowiedzialności wspólników, a także pozytywną cechę spółki jawnej – jej jednokrotne opodatkowanie.

 

Jak działa Spółka z o.o. Sp. k.? W spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników – komandytariusz oraz komplementariusz. Komandytariusz odpowiada jedynie do sumy komandytowej, która zawsze jest określona w umowie. Jego odpowiedzialność jest zatem ograniczona. Z kolei komplementariusz jest odpowiedzialny za reprezentowanie spółki oraz kieruje jej sprawami. Odpowiada on całym swoim majątkiem. Sp. z o.o. sp. k. jest to więc spółka komandytowa, w której jednym ze wspólników (komplementariuszem) jest spółka z o.o., co oznacza, że majątek osób fizycznych nie jest zagrożony. W takiej konfiguracji za komplementariusza sprawy prowadzi zarząd spółki z o.o. Warto także wskazać skąd tak długa, skomplikowana nazwa w spółce. Otóż, wynika to z przepisu kodeksu spółek handlowych zgodnie z którym Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”. Nie dziwi zatem, że w sytuacji w której komplementariuszem jest sp. z o.o. nazwa firmy składa się z jej pełnej nazwy i formy prawnej oraz oznaczenia drugiej formy prawnej, czyli właśnie spółki komandytowej.

 

Odnosząc się do kwestii podatkowych – spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Zatem dochód wspólnika współki komandytowej rozliczany jest jednorazowo na poziomie wspólnika, w przeciwieństwie do spółek kapitałowych, gdzie opodatkowaniu podlega dochód spółki oraz dywidenda wypłacana wspólnikowi. W sytuacji, kiedy jednym ze wspólników jest osoba fizyczna, jego zysk będzie opodatkowany tylko podatkiem PIT. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusz zobligowana jest zapłacić CIT od zysków uzyskanych ze spółko komandytowej. Jest to swoistego rodzaju podwójne opodatkowanie, jednakże można tego uniknąć ustalając w umowie spółki podział zysku miedzy wspólnikami na przykład na poziomie 90 % komandytariusz, a 10% komplementariusz (sp. z o.o.). W tak przedstawionym przykładzie opodatkowany zostanie dochód spółki komandytowej 10%, a pozostałe 90 % zysków przypadających komandytariuszowi jako osobie fizycznej zostanie opodatkowane jedynie PIT i to tylko raz. Dodatkowo również należy pamiętać, że w sp. z o.o. sp. k. istnieje obowiązek opłacania składek ZUS na rzecz wspólników (osób fizycznych) oraz spółka musi prowadzić pełną księgowość.

 

Warto wskazać na projekt Ministerstwa Finansów który przewiduje opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że jeżeli zostaną dochody uzyskiwane za pośrednictwem spółki będą podlegały podwójnemu opodatkowaniu spółka oraz wypłata zysku wspólników. Wówczas sp. z o.o. sp. k. zrównana zostanie ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką akcyjną oraz spółką komandytowo-akcyjną. Jeżeli takie rozwiązanie zostanie zaakceptowane – zmiany wejdą w życie już 1 stycznia 2021r.

 

KHG Hupajło & Partnerzy Kancelaria Adwokacko-Radcowska posiada bogate doświadczenie w zakładaniu spółek, w tym sp. z o.o. sp.k. Każdy adwokat i radca prawny z Kancelarii zajmuje się doradzaniem Klientom w zakresie wyboru odpowiedniej formy działalności gospodarczej oraz doboru prawidłowej i wymagalnej przepisami prawa umowy spółki.

Autor: Dominika Bonczar