Obowiązki spółki partnerskiej wobec CRBR jeszcze w 2021

19 sierpnia 2021
/ Patrycja Kulak

Większość spółek musi wywiązać się z obowiązku i zgłosić odpowiednie informacje do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) po uzyskaniu wpisu do KRS. Rejestr stanowi realizację regulacji unijnych i wyznacza zupełnie nowe powinności dla większości spółek handlowych. Co to oznacza m.in. dla spółek partnerskich jeszcze w bieżącym roku? Dowiedz się właśnie tutaj!

 

Spółki partnerskie z perspektywy CRBR

 

Obecnie z obowiązków wobec Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych muszą wywiązać się wszystkie spółki handlowe. Do niedawna spółki partnerskie miały być wyłączone z tego zakresu. Katalog tych podmiotów zmieni się za sprawą nowelizacji, która wejdzie w życie jeszcze na przestrzeni tego roku. 

 

Spółki partnerskie otrzymają tylko 3 miesiące na realizację swoich obowiązków

 

W przypadku trustów powiernik bądź osoba zajmująca stanowisko równoważne, będą zobowiązane do zgłoszenia tego faktu do CRBR na przestrzeni 3 miesięcy od dnia wprowadzenia nowelizacji. W praktyce będzie to okres od 31.10.2021 r. do 31.01.2022 r. 

 

Co z beneficjentami w przypadku CRBR?

 

Na beneficjentów rzeczywistych zostanie nałożony obowiązek dostarczenia spółce partnerskiej danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Dotyczy to w praktyce wszystkich informacji i dokumentów koniecznych do zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym. Obowiązek ten obciążony zostanie karą do nawet 50.000 zł dla spółek, które w terminie ustawowym nie dopełnią obowiązku zgłoszenia wymienionych informacji. 

 

Na czym polega zgłoszenie do CRBR?

 

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest w 100% bezpłatne. Wystarczy wykonać je z pomocą systemu obsługującego rejestr, czyli www.podatki.gov.pl/crbr/. Dane zgłoszone do CRBR muszą być aktualizowane w terminie 7 dni od ich zmiany w KRS. Natomiast w terminie 7 dni od dnia ich dokonania trzeba zgłosić zmiany, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do KRS.

 

Kto dokonuje zgłoszeń w ramach CRBR?

 

Zgłoszenie w praktyce muszą być dokonywane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ustawowo. Ponadto zakres ten rozszerzony może być na powiernika bądź osobę znajdującą się na stanowisku równoważnym w danym truście. W celu zmian osoby zgłaszające zobligowane są do podania: 

  • imię i nazwisko, 
  • obywatelstwo, 
  • państwo zamieszkania, 
  • numer PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób nieposiadających PESEL), 
  • funkcję uprawniającą do dokonania zgłoszenia. 

Autor: Dominika Bonczar