Czy od wydatków na naprawę samochodu osobowego można odliczać 100% VAT?

26 sierpnia 2021
/ Patrycja Kulak

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z samochodem w firmie. Dotyczy to zakupu, jak i późniejszej eksploatacji czy odliczania VAT od wydatków tego typu. Niestety, ale zdarza się, że pojazd ulega uszkodzeniu w wyniku kolizji. Co w takiej sytuacji? Czy przedsiębiorca może liczyć na odliczenie VAT od naprawy samochodu osobowego? Dowiedz się więcej właśnie w tym artykule!

 

Odliczanie VAT od samochodu

 

Wydatki związane z naprawą firmowego samochodu osobowego po wypadku należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Z kolei z perspektywy VAT odliczenie będzie uzależnione od kwestii, czy przedsiębiorca czy przedsiębiorca może skorzystać z 50% lub 100 % odliczenia wartości podatku.

 

Od czego zależy wysokość odliczenia VAT?

 

W praktyce będzie ona uwarunkowana od tego czy auto, które uległo wypadkowi jest wykorzystywane do celów prowadzonej działalności gospodarczej, czy też do celów tzw. mieszanych. Odwołuje się to do wspomnianych 50% i 100%. Jeśli pojazd wykorzystywany jest wyłącznie do celów związanych z działalnością, to wtedy można skorzystać z pełnej stawki 100% odliczenia, w przypadku celów mieszanych skorzystać można wyłącznie z 50%. 

 

Od czego zależy rozróżnienie celów mieszanych i wyłącznych do działalności gospodarczej?

 

Samochody osobowe są pojazdami o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 tony co w rozumieniu art. 2 pkt 34 Ustawy o VAT i mają do nich zastosowanie także ograniczenia wynikające z art. 86a tej samej ustawy. Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Podatnicy mają prawo do odliczenia 50% od wydatków związanych z tego rodzaju samochodami, czyli w tym również ich napraw. Dlaczego jednak tylko 50%, a nie 100%? Konieczne jest wykazanie w takiej sytuacji wykazanie, że auto nie jest wykorzystywane do celów prywatnych, czyli:

  • musi zostać określony w ustalonych przez podatnika zasadach używania,
  • zostać potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tego pojazdu ewidencją przebiegu samochodu,
  • trzeba dla takiego auta złożyć informację VAT-26.

 

Warto wspomnieć, że metoda nie wymaga dopełnienia żadnych dodatkowych formalności. Wystarczy, że przedsiębiorca na podstawie faktury za naprawę samochodu odliczy tylko połowę wartości podatku VAT.

 

Kiedy mogę odliczyć 100% VAT od naprawy samochodu osobowego?

 

Przedsiębiorcy wykorzystujący samochód firmowy wyłącznie w celach biznesowych są uprawnieni do odliczenia 100% podatku od towarów i usług od naprawy samochodu osobowego. Oznacza to, że dokonali oni zgłoszenia pojazdu do Urzędu Skarbowego, a przy tym prowadzą dokładną ewidencję przebiegu pojazdu. Postępowanie ma na celu wykluczenie tego, że samochód wykorzystywany jest prywatnie i dla przykładu parkowany jest np. w pobliżu domu przedsiębiorcy, a nie na terenie firmy.

Autor: Dominika Bonczar