Czy spółka komandytowa dalej się opłaca?

13 lipca 2021
/ Patrycja Kulak

W przypadku, gdy spółka komandytowa nie stała się podatnikiem CIT od początku stycznia bieżącego roku to stanie się nim 1 maja. Opodatkowanie zmieni w tym aspekcie zasadniczo zyskowność prowadzenia działalności gospodarczej w tej formie. Czy wskutek tych zmian nadal opłacalne będzie zakładanie spółek typowo komandytowych? W tym celu konieczne będzie przeprowadzenie analizy odpowiedź na pytanie bowiem nie jest prosta i zależy od wielu okoliczności indywidualnych z perspektywy samego podmiotu. Czy spółka komandytowa nadal będzie się opłacać? Dowiedz się tego właśnie w tym artykule!

 

Co się faktycznie zmienia?

 

Przede wszystkim zasady opodatkowania zysków wypracowanych przez spółki komandytowe. Do chwili obecnej komplementariuszem spółki była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W takiej sytuacji komandytariusze nie ponosili odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej, a zysk spółki zbliżony najczęściej do nawet 99% całości objętym był jednokrotnym opodatkowaniem. Natomiast teraz ten sam zysk zostanie opodatkowany dwukrotnie: kolejno 9% bądź 19% na poziomie spółki i 19% PIT przy wypłacie dywidendy.

 

Zmiany w prawie na korzyść czy niekorzyść spółek komandytowych?

 

Nowe prawo nie jednoznaczne w tej kwestii. Wszystko opiera się o to, co jest dla podmiotu bardziej korzystne przy danym modelu prowadzonej działalności. Tutaj warto przemyśleć zarówno globalne opodatkowanie dochodów spółki, jak i samego wspólnika. W jednym wypadku przekształcenie może okazać się korzystnym rozwiązaniem, ale jednak zależy to w dużym stopniu od poziomu dochodu, jaki uzyskuje podmiot. Warto prześledzić więc prześledzić w ramach 4 różnych kroków, które podjąć można w obecnej sytuacji. Spółki komandytowe zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych. W tym aspekcie konieczne jest poddanie pod rozwagę:

  • zamiany możliwość skorzystania z odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę, a tym samym komandytariusza,
  • brak zmian i zostawienie spółki komandytowej w tej samej formie przy możliwości skorzystania ze zwolnienia do 60 000 zł,
  • przekształcenia spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • zmiany spółki komandytowej na spółkę osobową, w tym wypadku partnerską lub jawną.

 

Czy definitywnie trzeba zrezygnować ze spółki komandytowej?

 

Nie! Zmiana tego typu jest korzystna z perspektywy mniejszych inwestorów. Zmiana statusu komandytariusza na komplementariusza nie zawsze będzie dobrym rozwiązaniem. Nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych są obiecujące dla małych przedsiębiorców, nawet jeśli trzeba uznać za pewny brak restrukturyzacji działalności. Jeśli zdecydujesz się na założenie działalności w formie spółki komandytowej, to możesz zostać objęty preferencyjną stawką 9% CIT. Przed nowelizacją cały zysk alokowany był do wspólników płacących 19%, 17% lub 32% miesięcznych zaliczek. Małe firmy, których przychód nie przekroczy 2 mln EUR zapłacą teraz takie zaliczki podatku dochodowego na poziomie 9%, jeśli chodzi o zysk obrotowy. Czy spółka komandytowa nadal się więc opłaca? To zależy!

 

Jeśli masz wątpliwości co do Twojej dalszej działalności ramach spółki komandytowej – Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na twoje pytanie i doradzimy Ci czy faktycznie powinieneś przekształcić swoją spółkę lub czy w ogóle powinieneś przemyśleć kwestię takiej formy działalności. 

 

Autor: Dominika Bonczar