Jak zarejestrować spółkę z o.o.?

19 stycznia 2023
/ Dominika Bonczar

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga spełnienia szeregu formalności. Obecnie zgodnie z obowiązującymi przepisami spółkę z o.o. można założyć na dwa sposoby. Po pierwsze – tradycyjnie, czyli u notariusza poprzez sporządzenie aktu notarialnego. Po drugie przez Internet za pośrednictwem portalu S24. Konieczne w tym zakresie będzie również powołanie zarządu, zgromadzenie kapitału zakładowego oraz wybór odpowiedniego kodu PKD. Planujesz założyć własną działalność gospodarczą? Nie wiesz, na co należy zwrócić szczególną uwagę? Dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

 

Krok I – przygotowanie umowy spółki z o.o.

 

Jedną z możliwości dostępnych w kontekście rejestracji firmy jest wizyta u notariusza, który przygotuje dla Ciebie umowę spółki w formie aktu notarialnego. Następnie otrzymujesz 6 miesięcy na samodzielne złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

 

Drugim sposobem jest tzw. szybka ścieżka. Wynika to z faktu, że całość odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego S24. Polega to na tym, że wszystkie czynności związane z założeniem przedsiębiorstwa, a także później, w przypadku gdybyś zdecydowałbyś się dokonać jakichkolwiek zmian w jego strukturze – należy przeprowadzić właśnie z wykorzystaniem tego portalu.

 

Krok II – wymagane informacje w umowie spółki z o.o.

 

Po wyborze sposobu rejestracji spółki konieczne będzie sporządzenie jej umowy. W treści dokumentu należy uwzględnić następujące informacje:

  • Nazwa spółki – można ją wybrać w dowolny sposób. Sam jej korpus nie musi być nawet bezpośrednio związany z osobą wspólnika,
  • Dane wspólników – tutaj trzeba dokonać wyboru w kwestii tego, czy sam zakładasz spółkę lub czy tworzysz ją ze wspólnikiem. W tym przypadku niezbędne jest podanie Twoich podstawowych danych osobowych.
  • Siedziba – wskazanie miejscowości, w której prowadzona będzie działalność. Przykładowo siedzibą może być Wrocław. To, na jakiej ulicy znajduje się sam lokal, nie ma żadnego znaczenia.

 

Krok III – powołanie zarządu w spółce z o.o.

 

Kolejną istotną kwestią przy rejestracji spółki z o.o. jest powołanie zarządu. Może mieć on charakter zarówno jednoosobowy, jak i wieloosobowy – w jego skład mogą wchodzić nawet jedna lub trzy osoby. Następnie należy dokonać wyboru sposobu reprezentacji. Chodzi tutaj m.in. o podjęcie decyzji w sprawie tego, czy określony członek zarządu będzie działał samodzielnie lub we współpracy z prokurentem.

 

Krok IV – kapitał zakładowy w spółce z o.o.

 

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami kapitał zakładowy w spółce z o.o. musi wynosić minimum 5 tys. zł. W przypadku przedsiębiorstwa rejestrowanego za pośrednictwem portalu S24 będzie to wyłącznie wkład pieniężny.

 

Krok V – kod PKD spółki z o.o.

 

Ostatni na liście jest wybór kodu PKD odpowiadający przedmiotowi prowadzonej przez Ciebie działalności. Ponadto w Krajowym Rejestrze Sądowym może widnieć maksymalnie 10 kodów PKD. Jednak nie oznacza to, że w umowie spółki nie masz możliwości uwzględnienia ich większej liczby. Dodatkowo, w sytuacji, gdy z określonych powodów chciałbyś dokonać zmiany w treści wspomnianego dokumentu np. poprzez dodanie kolejnych kodów – nie masz obowiązku usunięcia poprzednich, które widnieją w rejestrze.

 

Masz wątpliwości w kwestii rejestracji spółki z o.o.?

 

Spółka z o.o. może zostać utworzona przez jedną lub więcej osób bez względu na jej cel. Wyjątek w tym zakresie mogą stanowić jedynie przepisy prawa. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek pytania – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie i wspólnie doprecyzujemy niezbędne szczegóły. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Dominika Bonczar