Prosta Spółka Akcyjna – od kiedy jakie płyną z tego korzyści i czym jest?

2 listopada 2021
/ Patrycja Kulak

Więcej dowiesz się tutaj – polub i bądź na bieżąco! (opis po kliknięciu)

 

Przedsiębiorcy od bardzo dawna zwracają się do mnie z pytaniem: od kiedy będzie można korzystać z Prostej Spółki Akcyjnej (PSA)? Przepisy dotyczące PSA weszły w życiu w lipcu 2021 roku. Zastanawiasz się nad Prostą Spółką Akcyjną, ale nie wiesz czy sprawdzi się w przypadku Twojej firmy? Od kiedy możemy mówić o PSA? Zastanawiasz się jakie wady i zalety płyną z rejestracji Prostej Spółki Akcyjnej? Jeśli tak – ten materiał jest właśnie dla Ciebie! 

 

 

Prosta Spółka Akcyjna – wady i zalety

 

W zasadzie jest to dość nowy twór prawny, który z perspektywy niektórych firm wydaje się niezwykle korzystny. Przykładowo zarazem wadą i zaletą Prostej Spółki Akcyjnej jest brak kapitału zakładowego, który zastąpiony jest kapitałem akcyjnym o minimalnej wartości 1 zł. Ponadto wysokość takiego kapitału nie jest wspominana w treści umowy spółki. Nie pełni on również funkcji organizacyjnych oraz prawnych ani tym bardziej gwarancyjnych w ramach PSA. Warto zaznaczyć, że akcje Prostej Spółki Akcyjnej nie są powiązane z kapitałem akcyjnym PSA. Oznacza to, że akcje tego typu posiadają wartość emisyjną i uprawniają do wypłaty dywidendy lub także do majątku przy podziale spółki.

 

Jakie korzyści wynikają z rejestracji Prostej Spółki Akcyjnej?

 

Przede wszystkim na pierwszy plan wysuwa się brak konieczności posiadania bardzo dużego kapitału na start. Drugą kwestią z kolei jest bardzo duża prostota w rejestracji Prostej Spółki Akcyjnej. Od kiedy dostępna jest możliwość prowadzenia działalności w tej formie, to możemy ją założyć w pełni zdalnie za pośrednictwem systemu s24 czyli tak samo jak spółkę z o.o. Procedura rejestracji jest również uproszczona, ponieważ wiele formalności można załatwić internetowo – przykładowo nie wyklucza się zgromadzenia w formie wideokonferencji. Oprócz tego akcje mogą być wkładami niepieniężnymi tzn. świadczeniem usług lub pracy.

 

Kto najbardziej skorzysta na prowadzeniu działalności w formie PSA?

W tym aspekcie Prosta Spółka Akcyjna skierowana jest głównie w stronę startupów i firm, których celem działalności jest wiedza, doświadczenie, know-how czy innowacyjne technologie. Z PSA skorzysta wielu przedsiębiorców, którzy zamierzają prowadzić biznes związany z aktywami cyfrowymi, kryptowalutami i walutami wirtualnymi.

 

Więcej informacji znajdziesz na moim kanale – Spółki polskie (opis po kliknięciu)

 

Ponadto Prostą Spółką Akcyjną wykorzystywać będą również różne projekty zakładające tokenizację. Tutaj najbardziej zaletą jest możliwość pozyskiwania kapitału poprzez crowdfunding. Wadą z kolei, że akcje nie mogą być wprowadzane do obrotu zorganizowanego na gruncie przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Kiedy konkretnie możemy mówić o PSA?

 

Z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje Prosta Spółka Akcyjna w organizacji. Alternatywnym wyborem wobec powołania zarządu jest ustanowienie rady dyrektorów, która reprezentuje spółkę oraz sprawuje nadzór nad prowadzeniem jej spraw. Zasadą jest kolegialność działania dyrektorów, jednakże uchwałą rady dyrektorów można wprowadził podział członków rady zgodnie z wykonywanymi przez nich zadaniami. W prostej spółce akcyjnej istnieje możliwość przejęcia całego majątku spółki przez oznaczonego akcjonariusza, bez przeprowadzenia całego procesu likwidacyjnego. Taka zgoda będzie musiała zostać wyrażona w uchwale walnego zgromadzenia.

 

Prosta Spółka Akcyjna – wady w obliczu zalet

 

Niestety od kiedy Prosta Spółka Akcyjna została wprowadzona, to na chwilę obecną nie ma możliwości zastosowania wobec niej tzw. estońskiego CIT. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych pozwala na stosowanie go jedynie przy spółce akcyjnej i z o.o. Ponadto przy PSA istnieje zwiększone ryzyko związane z działalnością ze względu na możliwość ograniczenia organów do Rady Dyrektorów czy możliwości zakończenia działalności podmiotu bez likwidacji. Zalety Prostej Spółki Akcyjnej są w niektórych sytuacjach zarazem jej wadami będącymi podstawą powstawania ryzyka po stronie m.in. inwestorów.

 

Czy warto i od kiedy założyć Prostą Spółkę Akcyjną?

 

Jeśli planujesz rozpocząć prowadzenie działalności w formie startupu lub masz pomysł na biznes związany z nowoczesnymi technologiami – Prosta Spółka akcyjna posiada dla Ciebie wiele zalet, które w niektórych sytuacjach mogą okazać się wadami. Każda firma jest inna i wymaga nieco innego podejścia. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest konsultacja prawna w tym zakresie. Skontaktuj się ze mną! Sprawdzimy czy PSA jest dla Ciebie! 

Autor: Dominika Bonczar