Czym jest agio?

13 września 2021
/ Patrycja Kulak

Wyobraź sobie, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością planujesz dokonanie podwyższenia swojego kapitału. W tym wypadku oznacza to powstanie agio, czyli tytułowej nadwyżki. W całości zostanie ona przekazana na fundusz zapasowy. Tutaj pojawia się jednak kilka pytań dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) czy kapitału zapasowego. W praktyce – czy kwota agio ponad nominalną wartość udziałów jest przychodem spółki, jeśli została przelana na kapitał zapasowy? Czy agio podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

Co podlega PCC z perspektywy pracy prawnika?

 

Wnoszenie przez wspólników wkładów do spółek z o.o. powoduje powstanie skutków podatkowych. W tym aspekcie jest to czynność, która podlega opodatkowaniu PCC. Przy agio podatek wynosi 0,5% od wartości kapitału zakładowego (KZ) spółki. Natomiast przy zmianie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższającej KZ będzie to 0,5% od wartości podwyższanego kapitału zakładowego.

 

Sprawy dotyczące podatku PCC i kwestii opodatkowania przy agio zdarzają się naprawdę często. Dlatego w razie powstania wątpliwości – najlepiej jest skonsultować swoją sprawę. Każdy przypadek jest w pewien sposób indywidualny i wymaga zupełnie innego podejścia prawnika. Postaram się doradzić Ci w tym aspekcie!

 

Czy można uniknąć takiego opodatkowania przy agio?

 

Jak najbardziej – jednak wymaga to odpowiedniego podejścia do przepisów. Najłatwiej w takiej sytuacji jest założyć spółkę z o.o. z niskim kapitałem zakładowym. Następnie dobrze jest dofinansować ją np. pożyczkami bądź wystarczy w wielu przypadkach sprzedać na rzecz sp. z o.o. mienie, które mogłoby zostać wniesione np. aportem.

 

Jak w praktyce wygląda unikanie podatku przy agio – okiem prawnika?

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy 5.000,00 zł (minimalny kapitał zakładowy) i niskich wkładach wspólników to koszt rzędu kilkunastu złotych. Co jednak jeśli od początku planujemy wysokie wkłady? Co jeśli nie będzie możliwa sprzedaż majątku do spółki? W takiej sytuacji również można ominąć nieco opodatkowanie, jednak konieczna jest w tym aspekcie pomoc prawnika. Do dokonania takiego zabiegu będzie niezbędna znajomość ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Jak ograniczyć PCC przy wysokim wkładzie i braku możliwości sprzedaży do sp. z o.o.?

 

W świetle ustawy o PCC umowy spółki i ich zmiany mające na celu podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków spółki bądź wkładów podlegają opodatkowaniu. Podstawą opodatkowania jest wartość kapitału zakładowego w przypadku spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej. W tym wypadku po wgłębieniu się w PCC, istnieje tutaj pewne pole do manewru. Podatek obliczamy od wartości kapitału zakładowego. Z reguły robi się to natomiast od wartości wkładów wspólników tak, jak przy spółkach osobowych. I tutaj tkwi haczyk.

 

Dlaczego obliczamy KZ a nie wkłady?

 

Wydawałoby się, że wartość wkładów do spółki jest równa wartości udziałów obejmowanych w zamian za wkłady. Jak najbardziej jednak wspólnicy, którzy wnoszą do spółki wkłady o łącznej wartości x, obejmą udziały o łącznej wartości nominalnej równej także x. Kapitał zakładowy spółki z o.o. będzie wart w tym wypadku tyle samo, czyli x.

 

Czyli jak wreszcie ominąć ten podatek?

 

W praktyce wkłady wniesione do spółki przez wspólników nie muszą odpowiadać wysokości kapitału zakładowego. Oznacza to, że wkłady mogą być wyższe niż kapitał zakładowy. Można ograniczyć koszty na PCC dzięki wykorzystaniu wspomnianego agio. Będzie to po prostu nadwyżka nad ceną udziałów w spółce i wkładów wspólnika, które zostały wniesione na ich pokrycie.

 

Jak działa agio – praca prawnika z nadwyżkami i podatkiem

 

Wspólnik przy objęciu udziałów o wartości 80 zł musi zapłacić 80 zł na rzecz spółki. W tym wypadku może wpłacić jednak kwotę wyższą niż nominalna wartość takiego udziału. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wpłacił 160 złotych. Nadpłaca w takiej sytuacji i to 80 zł stanowi agio. Przekładając to jednak na kwestię praktyczną – tworzymy przedsiębiorstwo w postaci jednoosobowej spółki z o.o. o wartości 10 mln. KZ w takiej sytuacji były wart również 10 mln zł, a PCC byłoby warte 50 tys. zł. Z kolei przy zastosowany agio podatek od czynności cywilnoprawnych wyniesie jedynie 10 tys. zł.

Autor: Dominika Bonczar