Jak odwołać prokurenta w spółce S24?

19 kwietnia 2023
/ Dominika Bonczar

Zakładanie spółki za pośrednictwem portalu S24 stanowi jeden z popularnych sposobów na rejestrację firmy. Ważną rolę w jej strukturze pełni przede wszystkim prokurent. Niekiedy z określonych przyczyn może zaistnieć potrzeba jego odwołania. Niestety, obecnie przedsiębiorcy nie posiadają możliwości przeprowadzenia tej procedury z wykorzystaniem serwisu S24. W takiej sytuacji konieczne będzie skorzystanie z Portalu Rejestrów Sądowych, czyli tzw. e-KRS. Na czym to polega? Czy można jednocześnie odwołać zarówno prokurenta, jak i członków zarządu? Dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

 

Odwoływanie prokurenta za pośrednictwem e-KRS

W celu odwołania prokurenta w spółce założonej za pomocą systemu teleinformatycznego S24 należy skorzystać z Portalu Rejestrów Sądowych. Obecnie nie istnieje możliwość wykonania tego bezpośrednio w serwisie, przez który firma została zarejestrowana. Co warto podkreślić – zapoznając się z wnioskiem na stronie, można natknąć się na kwestie z tym związane, jednak w rzeczywistości i tak opcja ta jest niedostępna. W tym zakresie niezbędne będzie dołączenie na portalu odpowiedniej uchwały o odwołaniu prokurenta. Następny krok stanowi wysłanie jej do sądu.

 

Odwoływanie członków zarządu na Portalu Rejestrów Sądowych

 

Niekiedy może dojść do sytuacji, w której chciałbyś jednocześnie odwołać zarówno prokurenta, jak i członków zarządu. Tutaj może pojawić się pewien problem. Wynika to z faktu, iż z jednej strony dokonujesz zmian z wykorzystaniem S24. Natomiast z drugiej strony chcesz odwołać prokurenta za pomocą drugiego systemu. Jak to rozwiązać? Czy konieczne będzie uiszczenie dwóch opłat? Opcji jest wiele. 

 

W ostatnim czasie zgłosił się do nas klient, w imieniu którego wnioskowaliśmy za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych o połączenie tych dwóch spraw. W dużym uproszczeniu złożyliśmy wniosek o połączenie obu postępowań, a tym samym nie uregulowaliśmy dodatkowej opłaty w wysokości 300 zł. W efekcie referendar zadecydował, że faktycznie mamy rację, gdyż wskazaliśmy, że to dotyczy tak naprawdę jednej i tej samej sprawy. W związku z tym nie wezwał nas do uzupełnienia wspomnianej kwoty. Dzięki temu zmieniliśmy skutecznie zapisy w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli wykreśliliśmy prokurenta.

 

Czy możesz samodzielnie złożyć wniosek o połączenie obu spraw?

 

Jako przedsiębiorca również posiadasz możliwość złożenia samodzielnego wniosku o połączenie jednoczesnej czynności odwołania prokurenta, jak i członków zarządu. Należy jednak pamiętać, aby nie załączać opłaty za dwie sprawy. Jaki może być najgorszy scenariusz w tym przypadku? Po prostu sąd wezwie Cię jedynie do uzupełnienia tej opłaty. Jednak nie będziesz w żadnym stopniu stratny, a podjęcie tego typu działań może potencjalnie pozwolić Ci na zaoszczędzenie dodatkowych środków.

 

Masz wątpliwości w kwestii odwołania prokurenta w spółce S24?

 

Odwołanie prokurenta w spółce założonej za pomocą systemu teleinformatycznego S24 wymaga skorzystania z Portalu Rejestrów Sądowych. W przypadku chęci jednoczesnego odwołania członków zarządu i prokurenta istnieje możliwość złożenia wniosku o połączenie obu tych postępowań. Dzięki temu obniżysz zbędne koszta oraz przyspieszysz całość procedury. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie, a ja postaram się udzielić Ci odpowiedzi na Twoje pytania. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim im

Autor: Dominika Bonczar