Czy zaangażowanie firm inwestycyjnych w proces oferty publicznej jest obowiązkowe?

28 lutego 2023
/ Rafał Kufieta

Oferta publiczna to proces, w którym wydawca czyli firma lub instytucja oferuje publicznie swoje akcje lub obligacje do sprzedaży na rynku kapitałowym. Emitent może zdecydować się na emisję publiczną, gdy nie ma wystarczającej ilości środków własnych do realizacji wyznaczonych celów biznesowych. Przykładowo może być to inwestycja w rozwój, ekspansję na nowe rynki lub restrukturyzację. Jednak czy w każdym przypadku konieczne będzie zaangażowanie firm inwestycyjnych w proces oferty publicznej? Dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

 

Oferta publiczna przy małych kwotach

 

Przykładowo załóżmy, że zdecydowałeś się na wejście w reżim emisji publicznej z wykorzystaniem prostej spółki akcyjnej (PSA). Wobec tego teraz należy zadać sobie pytanie – czy zaangażowanie firm inwestycyjnych w proces przeprowadzania oferty publicznej jest obowiązkowe? Emisja w ramach oferty publicznej akcji w PSA nie zawsze jest powiązana z taką koniecznością. W praktyce nie w każdym przypadku będzie to potrzebne, w szczególności, gdy wartość emisji nie przekracza 1 mln EUR lub została ona skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Nie chodzi tutaj o przedsiębiorców tylko o osoby, które faktycznie zajmują się inwestycjami. Przykładowo mogą być to różnego rodzaju instytucje bankowe lub fundusze. Ponadto warto dodać, że w sytuacji, gdy oferta ukierunkowana została do mniej niż 150 osób fizycznych bądź prawnych – również nie będzie takiej potrzeby.

 

Oferta publiczna przy dużych kwotach

 

W przypadku, gdy zamierzasz operować większymi kwotami, przewyższającymi próg 1 mln EUR, to będziesz musiał przygotować dodatkową dokumentację tzw. memorandum finansowe. Natomiast przy 2,5 mln EUR konieczne jest już sporządzenie prospektu emisyjnego. Wobec tego w obu tych przykładach zaangażowanie firm inwestycyjnych będzie obowiązkowe.

 

Czym jest memorandum informacyjne?

 

Memorandum informacyjne często jest błędnie utożsamiane z prospektem emisyjnym. Memorandum to dokument, do którego sporządzenia zobowiązane jest przedsiębiorstwo chcące wejść na giełdę. W jego treści należy przedstawić bieżącą sytuację finansową podmiotu oraz obszary, w jakich ma zamiar się rozwijać. Obowiązek powstania raportu zazwyczaj ma miejsce w sytuacji, gdy nie wymaga się od emitenta złożenia prospektu emisyjnego. Zwykle składa się on z dwóch części – biznesplanu oraz oczekiwań dotyczących inwestorów.

 

Czym jest prospekt emisyjny?

 

Prospekt emisyjny to dokument przygotowywany przez emitenta papierów wartościowych w celu umożliwienia ich obrotu na giełdzie. Dokument ten przedsiębiorstwo zobowiązane jest dostarczyć do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w kontekście wyjaśnienia charakteru i wartości oferowanych papierów wartościowych. W treści dokumentu najczęściej znajdują się informacje dotyczące m.in.:

  • Historii firmy,
  • Członków zarządu,
  • Sytuacji finansowej,
  • Potencjalnego potencjału wzrostu.

 

W tym zakresie wyróżnia się dwa rodzaje: prospekt wstępny i prospekt ostateczny. Prospekt wstępny publikowany jest zasadniczo przy całkiem nowych papierach wartościowych. Natomiast, gdy są już one publicznie dostępne, wypuszczany jest prospekt ostateczny, zawierający bardziej szczegółowe informacje.

 

Zastanawiasz się, jak pozyskać inwestora w prostej spółce akcyjnej?

 

Zaangażowanie firm inwestycyjnych w proces oferty publicznej nie zawsze będzie obowiązkowe. Jednak stanowi ono często praktykowaną formę i jest zalecane ze względu na korzyści, jakie może przynieść. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek pytania w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie i wspólnie doprecyzujemy niezbędne szczegóły. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Dominika Bonczar