Nowe zasady postępowania przed KRS

1 lipca 2021
/ Patrycja Kulak

Od 1 lipca 2021 r. nastąpi elektronizacja postępowania przed KRS. Przede wszystkim chodzi o postępowania podmiotów z rejestru przedsiębiorców. Dodatkowo wraz z tą zmianą możliwe stanie się również zakładanie prostej spółki akcyjnej (PSA). Wdrożenie tych zmian wraz z początkiem lipca tego roku oznacza, że podmioty podlegające wpisowi do rejestru KRS, a w tym wszystkie spółki handlowe, będą zmuszone do składania wniosków wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wbrew pozorom rozwiązanie nie jest gorsze w żaden sposób. Wręcz przeciwnie, gdyż zoptymalizuje wiele kwestii proceduralnych, a także wykluczy problem dosyłania niepotrzebnych dokumentów w formie tradycyjnej.

 

Czy papierowe dokumenty nie będą mogły być wysyłane w normalny sposób?

 

Elektronizacja postępowania przed KRS w żaden sposób nie wymusza, aby załączone do wniosku dokumenty również, były przygotowane wyłącznie w postaci elektronicznej. Dokumentacja będąca podstawą wpisu bądź dokumenty podlegające złożeniu do akt rejestrowych, jeśli zostały sporządzone w postaci papierowej, to będzie można do wniosku dołączyć odpisy elektronicznie poświadczone przez np. notariusza bądź pełnomocnika albo elektroniczne kopie tych dokumentów. W tym drugim wypadku oryginał dokumentu, odpis lub wyciąg trzeba będzie dostarczyć do sądu rejestrowego. Na tą operację z kolei pozostanie termin 3 dni od daty złożenia pisma.

 

Cyfryzacja postepowania przed KRS

 

Wnioski ze strony podmiotu podlegającego wpisowi, a czynności sądu bądź referendarza sądowego będą przesyłane i utrwalane tylko w systemie teleinformatycznym. W praktyce pozwoli to na znacznie większą przejrzystość procedur. Dodatkowo skróci czas niezbędny na przeprowadzenie postępowania. Pisma również będą mogły być uwzględniane jedynie cyfrowo z wyjątkiem środków zaskarżenia. Konieczne jest, aby wspomnieć, że pisma wniesione bez skorzystania z systemu teleinformatycznego skutkować będą brakiem skutków prawnych.

 

Czy elektronizacja wpłynie na S24 bądź RDF?

 

Tryb S24 nie podlega od lipca żadnym większym zmianom. Jedną z nielicznych jest włączenie do porządku prawnego PSA, która poszerza katalog spółek kapitałowych. Prosta spółka akcyjna jest możliwa do założenia w podobny sposób, jak spółka z o.o., w np. trybie S24. Nie ulegną także zmianie zasady przekazywania dokumentów finansowych do KRS. W tym aspekcie jedynie podmioty wysyłające do RDF dokumenty od notariusza, gdyż zostaną one w praktyce po prostu poddane automatyzacji. Uchwały wspólników nie będą wymagały ponadto sporządzania w postaci elektronicznej. Do KRS trzeba będzie jedynie dołączyć w takim wypadku ich skany.

Autor: Dominika Bonczar