Spółka z o.o. i Prosta Spółka Akcyjna – podstawowe różnice

23 lutego 2023
/ Rafał Kufieta

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) funkcjonuje na rynku polskim już od pewnego czasu. Zasadniczo z punktu biznesowego różnica między PSA i spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest stosunkowo niewielka. Warto jednak w sposób dość szczegółowy przyjrzeć się temu zagadnieniu z perspektywy prawnej i następnie pod kątem prowadzenia działalności. Na czym polegają główne odmienności oraz podobieństwa spółki z o.o. i Prostej Spółki Akcyjnej? Co powinno zwrócić Twoją uwagę? Więcej na ten temat dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

 

Podatki z perspektywy PSA i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Podatki w obu rodzajach spółek są takie same. CIT wynosi 9% do 2 mln EUR brutto rocznie lub 19% powyżej od całej kwoty. Dywidendy również opodatkowane są w wysokości 19% w ten sam sposób po stronie akcjonariuszy i udziałowców. W tej kwestii warto wspomnieć o możliwości skorzystania z estońskiego CIT w aspekcie metody na ograniczenie podwójnego opodatkowania. Zarówno przy PSA, jak i spółce z o.o. – idealnie się ona sprawdza. Nie zawsze jednak ECIT jest jedynym możliwym rozwiązaniem. Niejednokrotnie przedsiębiorcy korzystają również z: 

  • wynagrodzenia wspólników, 
  • wynagrodzenia zarządu,
  • własnej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem.

 

PSA i spółka z o.o. same z siebie nie płacą ZUS. Konieczność opłaty powstaje dopiero w chwili np. zatrudnienia kogoś na umowę o pracę. Wyjątkiem jest jednoosobowa Prosta Spółka Akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Zakładanie działalności – Prosta Spółka Akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

PSA jest rejestrowana wyłącznie przez system S24. Natomiast spółka z o.o. założona może zostać w ten sam sposób lub przez notariusza. Zdecydowaną różnicą pomiędzy obiema formami prowadzenia działalności jest kapitał zakładowy. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi on 5 tys. zł, więcej na ten temat znajdziesz w artykule pod tym linkiem. Z kolei w Prostej Spółce Akcyjnej kapitału zakładowego nie ma i tak samo nie występuje 0,5% podatek od czynności cywilnoprawnych. Obie formy działalności z perspektywy dotacji i warunków kredytów są do siebie bardzo zbliżone. 

 

Duża różnica występuje jednak w aspekcie obrotu akcjami. W przypadku spółki z o.o. konieczne jest skorzystanie z usług notariusza lub EPUAP przy sprzedaży. Natomiast PSA może swoje akcje zbywać np. mailowo. Inaczej prowadzona jest również ewidencja, gdyż spółka z o.o. korzysta z Księgi Udziałów, która może być w formie papierowej. Nie występuje również żadna instytucja nadzorująca. Z kolei Prosta Spółka Akcyjna posiada Rejestr Akcji prowadzony przez notariusza lub biura maklerskie i wymaga opłaty w wysokości około 1 tys. zł rocznie. 

 

PSA i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z perspektywy odpowiedzialności

 

W przypadku Prostej Spółki Akcyjnej występuje jedynie odpowiedzialność z art. 116 Ordynacji Podatkowej. Nie występuje również w odniesieniu do PSA odpowiednik art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych czyli odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania wynikające z prowadzenia działalności.

 

Kilka istotnych kwestii z perspektywy Prostej Spółki Akcyjnej i spółki z o.o.

 

PSA powstało w celu prostszego pozyskiwania inwestorów i łatwiejszego dokapitalizowania podmiotów. Z kolei od listopada 2023 r. przewidziano zakaz promowania spółek z o.o. jako podmiotów, które przyjmują inwestorów. Nie będzie można więc reklamować nowych emisji udziałów lub możliwości sprzedaży udziałów. Istotną różnicą jest również tzw. obowiązek oszczędzania Prostej Spółki Akcyjnej, czyli odkładania pewnych sum uzależnionych od wysokości wyniku finansowego. Obowiązek nie występuje w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Zastanawiasz się nad rozpoczęciem działalności w ramach PSA lub spółki z o.o.?

 

Proponuję więc w tym aspekcie kontakt mailowy. Opisz mi swoje potrzeby lub plan biznesowy – na tej podstawie wskażę Ci możliwie najbardziej korzystne rozwiązania z perspektywy Twojej firmy. Ponadto możemy umówić się na spotkanie i omówić bieżące szczegóły. Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu.

Autor: Dominika Bonczar