Zmiany w spółkach

Założenie spółki prawa handlowego to jeden temat, drugi to dokonywanie zmian w ich funkcjonowaniu. Pojawiają się zatem pytania: W jaki sposób dokonać zmian?  Czy jeżeli spółka była zakładana przez s24, to których zmian możemy dokonać bez wizyty u notariusza?

 

Na te pytania z chęcią Ci odpowiemy oraz sfinalizujemy każdą zmianę. Jeżeli spółkę założono przez s24 – możesz dokonać każdej zmiany umowy spółki którą dopuszcza wzorzec umowny – to podstawowe zmiany takie jak: nazwa, siedziba, adres, przedmiot działalności, uzależnienie zgody na zbycie udziałów od zgody spółki, bądź jej braku, czy też uzależnienie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań przekraczających dwukrotność kapitału zakładowego od zgody spółki, a nawet dodać czy usunąć wspólnika.

 

Warto podkreślić, że podwyższenie kapitału zakładowego lub „rozszerzenie” umowy o dodatkowe zapisy musi być dokonane u notariusza. Jeśli jednak – warto podkreślić – raz pójdziesz do notariusza, to utracisz możliwość dokonywania zmian przez Internet w trybie s24.

 

Jeżeli spółka została założona u notariusza nie można dokonać żadnej zmiany przez portal s24, a każda zmiana umowy spółki wymaga wizyty u notariusza. Jest jednak kilka odstępstw, dzięki którym unikniesz taksy notarialnej – jest to np. zmiana adresu spółki, czy zmiana zarządu. W takiej sytuacji wystarczy jedynie uchwała podjęta przez Spółkę i głoszenie tego faktu do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców.

 

Zatem możliwości jest wiele. Odpowiedź na pytanie w jaki sposób daną zmianę można przeprowadzić zależy od formy aktu założycielskiego i Twoich oczekiwań.

 

Warto także pamiętać, że do każdej zmiany możesz delegować pełnomocnika – bez względu na to, czy spółka została założona przez s24, czy u notariusza.

Patrycja Kulak prawnik / ekspert

Pisaliśmy o tym