Zakładanie spółek S24

Jeżeli chcesz założyć spółkę jawną, komandytową, bądź z ograniczoną odpowiedzialnością możesz założyć ją bez wychodzenia z domu – w tzw. systemie S24.

 

Nie jest tu wymagany akt notarialny, a co najważniejsze – nie ma konieczności ponoszenia kosztów taksy notarialnej. Musisz jedynie założyć profil zaufany na EPUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

 

Zalogowanie na ePUAP jest konieczne – konto założysz od ręki. Profil zaufany możesz natomiast założyć poprzez np. potwierdzenie w punkcie potwierdzającym (będzie nim np. Urząd Miasta) lub przez bankowość. Dzięki posiadaniu profilu zaufanego, będziesz mógł podpisywać elektronicznie wszystkie dokumenty założycielskie.

 

Każdy wspólnik prokurent, czy osoba wchodząca w skład zarządu musi posiadać swój podpis elektroniczny. Jeśli zdecydujesz się na założenie spółki s24 musisz zatem wziąć pod uwagę poniższe wymogi:

 

  • Posiadanie profilu zaufanego. Wymagany jest dla każdego wspólnika czy członka zarządu
  • Rejestracja na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
  • Przygotowanie niezbędnych danych do rejestracji spółki. Są to: nazwa, forma prawna, adres spółki, lista wspólników, członków zarządu i rady nadzorczej, przedmiot działalności, powołanie prokurenta. Będą to więc wszystkie kwestie związane z profilem i modelem Twojej działalności
  • Uiszczenie opłaty od rejestracji spółki w wysokości 350 zł (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)

 

Resztą zajmiemy się my. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez proces wyboru wariantów umowy. Nie musisz też samodzielnie zastanawiać się na doborem prawidłowego i wymaganego przepisami prawa wzorca umowy. Po podpisaniu, opłaceniu i wysłaniu wniosku w systemie s24 odpowiedź Sądu pojawia się w ciągu 24h.

Dominika Bonczar prawnik / ekspert

Pisaliśmy o tym