Likwidator do wynajęcia

Kancelaria Prawna KHG świadczy kompleksową usługę likwidacji przedsiębiorców, obejmującą w szczególności:

 

  1. Obsługę księgową (bieżącą i sporządzanie sprawozdań)
  2. Obsługę prawną
  3. Świadczenie usługi likwidatora

 

Usługa jest wykonywana w zależności od zakresu, potrzeby i oczekiwań Klienta przez doświadczony zespół w tym adwokatów, doradców podatkowych, księgowych i radców prawnych. Likwidatorem którego zatrudnia spółka / przedsiębiorstwo mające ulec likwidacji jest zazwyczaj jeden z pracowników Kancelarii Prawnej.

 

Usługa wynajęcia likwidatora jest świadczona wyłącznie z obsługą prawną (wykonywaną przez adwokatów, radców prawnych) i księgowo – podatkową (wykonywaną przez księgowych i doradców prawnych) likwidowanego przedsiębiorstwa. O ile jest taka potrzeba, zazwyczaj rozpoczęcie likwidacji jest poprzedzone złożeniem już przez likwidatora wniosku o ogłoszenie upadłości celem uniknięcia odpowiedzialności z art. 299 kodeksu spółek handlowych.

 

Wniosek składany jest przez powołanego przez likwidatora adwokata lub radcy prawnego i na podstawie sprawozdania przygotowanego przez księgowość KHG. Zatrudnienie likwidatora może być połączone z przeniesieniem na Kancelarię udziałów / akcji likwidowanego przedsiębiorstwa. Bez znaczenia jest sytuacja finansowa likwidowanego przedsiębiorstwa.

 

Przyjmujemy do likwidacji zarówno spółki posiadające majątek jak i nie posiadajcie go w ogóle a nawet takie przedsiębiorstwa które posiadają jedynie długi.

Patrycja Kulak prawnik / ekspert

Pisaliśmy o tym