Likwidacja spółek

Kiedy postanowisz zakończyć swoją działalność i zamknąć firmę pozostanie Ci do przeprowadzenia jej likwidacja. W zależności od formy prawnej – pod którą postacią prowadzisz biznes – odmiennie będzie kreowała się procedura likwidacyjna.

 

Likwidacja jest ostatnim etapem funkcjonowania spółki, który poprzedza jej rozwiązanie oraz wykreślenie z rejestru. Należy pamiętać, że w okresie likwidacji spółka może np. pozywać oraz być pozywana, jednak jej działalność jest skupiona na zakończeniu bieżących interesów oraz jej funkcjonowania jako całości.

 

Spółki osobowe (za wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej) podlegają uproszczonej likwidacji. Oczywiście, można przeprowadzić pełny proces, aczkolwiek jeżeli przepisy pozwalają na rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego – to dlaczego z tego nie skorzystać? Oczywiście o zasadności takiego przywileju każdorazowo decydują nasi specjaliści i doradzają Klientom o możliwości zastosowania takiego rozwiązania.

 

Likwidacja spółek kapitałowych wymaga przeprowadzenia pełnego procesu likwidacyjnego, który składa się z kilku etapów:

 

 1. otwarcie likwidacji
 2. wybór osoby likwidatora
 3. zgłoszenie likwidacji do rejestru
 4. ogłoszenie o otwarciu likwidacji
 5. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji
 6. przeprowadzenie czynności likwidacyjnych
 7. zaspokojenie wierzycieli spółki
 8. sporządzenie bilansu oraz sprawozdania likwidacyjnego
 9. wykreślenie spółki z rejestru
 10. dokonanie podziału majątku między udziałowców
 11. oddanie na przechowanie ksiąg i dokumentów spółki

 

Zatem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w spółce akcyjnej jest to dość sformalizowany proces. Dlatego pomagamy naszym Klientom przejść przez wszystkie stadia likwidacyjne oferując kompleksową obsługę prawną oraz księgową.

Dominika Bonczar prawnik / ekspert

Pisaliśmy o tym