Pozyskiwanie inwestorów w PSA – oferta publiczna

27 lutego 2023
/ Rafał Kufieta

Pozyskiwanie inwestorów poprzez ofertę publiczną jest jednym z często wykorzystywanych sposobów na gromadzenie kapitału przez spółki. Obecnie z uwagi na zmiany mające wejść w życie 10 listopada 2023 roku – oferowanie nabycia udziałów w spółce z o.o. bez wyznaczenia konkretnego adresata stanie się zabronione. Osoby, które się na to zdecydują, będą podlegać karom. Więcej na ten temat możesz przeczytać w moim poprzednim wpisie. Jednak co ważne, możliwość ta nadal obowiązuje w przypadku prostych spółek akcyjnych. Na czym polega pozyskiwanie inwestorów w PSA? Jak wykorzystać ofertę publiczną? Dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

 

Oferta publiczna w prostej spółce akcyjnej – podstawowe informacje

 

Spółkami dedykowanymi do pozyskiwania kapitału są proste spółki akcyjne i spółki akcyjne. Akcje PSA stanowią papiery wartościowe. Oficjalnie prawie zawsze jakikolwiek komunikat, zapraszający do inwestowania, będzie ofertą publiczną. Oczywiście, sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku realizacji tego przedsięwzięcia na mniejszą skalę. Przykładowo za pomocą marketingu szeptanego lub posługiwania się prywatnymi kontaktami niż w porównaniu ze złożeniem faktycznej i oficjalnej oferty publicznej, wypełniającej jej wszelkie znamiona.

 

Czym jest emisja publiczna?

 

Zasadniczo emisję publiczną definiuje się jako komunikat umożliwiający inwestorowi podjęcie decyzji. Obecnie zdecydowana część nowych startupów będzie chciała uniknąć niejako wpadnięcia w jej reżim lub panujące rygory. Wynika to m.in. z konieczności zaangażowania zewnętrznych firm lub kancelarii prawnych. W dużym skrócie oznacza to po prostu o wiele wyższe koszty.

 

Czym jest oferta publiczna papierów wartościowych?

 

Zgodnie z obowiązującą w tym zakresie definicją oferta publiczna papierów wartościowych oznacza komunikat, skierowany do odbiorcy, w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków, przedstawiający wystarczające informacje na temat warunków oferty i oferowanych papierów wartościowych, umożliwiający tym samym inwestorowi podjęcie decyzji o ich nabyciu lub subskrypcji.

 

Z praktycznego punktu widzenia według Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), należy tę definicję rozumieć w taki sposób, że aby zakwalifikować dany komunikat jako ofertę publiczną, wystarczy udostępnić za pomocą np. Internetu, prasy lub telewizji wiadomość o podmiocie prowadzącym ofertę oraz jej przedmiocie. Mowa tutaj m.in. o:

  • Rodzaju emisji,
  • Serii emisji,
  • Wartości nominalnej emisji,
  • Liczbie emisji,
  • Cenie emisji.

 

Jak uniknąć rygoru emisji publicznej?

 

Osoby chcące uniknąć reżimu emisji publicznej, czyli wejścia w te regulacje, zachęcam do skupienia się nad drugą częścią komunikatu. Mianowicie, aby nie stanowił on informacji mówiącej wprost o wymienionych punktach. O wiele lepiej będzie, jeżeli uwaga zostanie zwrócona na tym, że poszukiwany jest faktyczny inwestor. Wynika to z faktu, iż rekrutacja  inwestora nie jest czynnością zabronioną. Ponadto specyficzne formy jego pozyskiwania są dozwolone po spełnieniu określonych rygorów emisji publicznej. W przypadku, gdy potrzebujesz inwestora do tego, aby udzielił Ci pożyczki lub by zawarł z Twoją spółką umowę inwestycyjną – nie będzie to emisja publiczna papierów wartościowych. Dopiero w sytuacji, gdy zaoferowałby je w zamian za inwestycję, można by było właśnie to tak nazwać.

 

Zastanawiasz się, jak pozyskać inwestora w prostej spółce akcyjnej?

 

Co ważne, już od 2019 roku za ofertę publiczną traktuje się komunikat, który jest skierowany do co najmniej dwóch osób. W przypadku, gdy chcesz lub musisz wejść w emisję publiczną – możesz to zrobić. Jednak konieczne będzie w tym zakresie spełnienie kilku istotnych warunków. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek pytania – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie i wspólnie doprecyzujemy niezbędne szczegóły. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Dominika Bonczar