Najprostsza emisja publiczna

1 marca 2023
/ Rafał Kufieta

Emisja publiczna to proces, w którym przedsiębiorstwo decyduje się na publiczną ofertę swoich akcji na giełdzie. Oznacza to, że spółka sprzedaje część należącego do niej kapitału akcyjnego na ogólnodostępnym rynku w celu pozyskania środków na rozwój firmy lub wypłatę dywidend dla akcjonariuszy. Postępowanie to wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu formalności. Obecnie jedne z najprostszych do przeprowadzenia emisji publicznych będą stanowić te, których wartość nie przekracza progu 100 tys. EUR. Na czym to polega? Dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

 

Emisja publiczna poniżej 100 tys. EUR

 

Obecnie jednymi z najprostszych do przeprowadzenia emisji publicznych określa się te, nieprzekraczające progu 100 tys. EUR. Wynika to z faktu, iż prowadzenie oferty, której całkowita wartość oscyluje poniżej wspomnianej kwoty, wiąże się np. z brakiem obowiązku przygotowywania jakiegokolwiek dokumentu ofertowego takiego jak memorandum informacyjne czy prospekt emisyjny.

 

Oczywiście warto wzorować się na dokumentach dotyczących ofert na większe kwoty, np. powyżej 1 mln EUR lub 2 mln EUR. Mowa tutaj o tym, aby emisja była w miarę możliwości jak najbardziej transparentna, pozwalając tym samym dokonać klientom oceny pod kątem potencjalnych zysków lub strat.

 

Kiedy warto stosować najprostszą emisję publiczną do 100 tys. EUR?

 

Warto podkreślić, że od listopada 2019 roku nie ma obowiązku zgłaszania do Krajowego Nadzoru Finansowego (KNF) zamiaru prowadzenia reklamy oferty publicznej do 100 tys. EUR, jak i żadnej innej. Wobec tego można stwierdzić, że przeprowadzenie tego typu emisji nie wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymogów formalnych, a wręcz odwrotnie. W przypadku, gdy są to środki, które będą wystarczające do rozpoczęcia interesu w ramach prostej spółki akcyjnej – warto skorzystać z najprostszej wersji emisji publicznej.

 

Oferta publiczna – memorandum informacyjne a prospekt emisyjny

 

Tak jak wcześniej wspomniałem – zgodnie z obecnymi przepisami prawa, emisja publiczna o wartości nieprzekraczającej 100 tys. EUR nie wymaga sporządzenia memorandum informacyjnego ani prospektu emisyjnego. Nie mniej jednak pomimo braku tego obowiązku, wartościowe i rzetelne informacje o oferowanym produkcie lub usłudze, historii spółki, finansach i planach biznesowych zwiększą wiarygodność i zaufanie inwestorów oraz szanse na pozyskanie kapitału.

 

Pomocne w tym zakresie może okazać się właśnie memorandum informacyjne, które jest zazwyczaj znacznie krótsze niż prospekt emisyjny, co skutkuje niższymi kosztami przygotowania. Warto jednak pamiętać, że Komisja Nadzoru Finansowego ma prawo odrzucić memorandum w ciągu 20 dni od jego ogłoszenia i zażądać wprowadzenia zmian, a nawet zablokować działania emitenta, jeśli dokument ten byłby szkodliwy dla inwestorów lub naruszał prawo.

 

Zastanawiasz się, jak pozyskać inwestora w 2023?

 

Emisja publiczna może przybierać różne formy i służyć wielu celom. Niezależnie jednak od jej rodzaju, proces ten wymaga starannego przygotowania i spełnienia wymogów regulacyjnych, aby zagwarantować bezpieczeństwo inwestorów i zapewnić powodzenie. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek pytania w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie i wspólnie doprecyzujemy niezbędne szczegóły. Być może okaże się, że będę mógł zaproponować Ci inną, skuteczniejszą alternatywę. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Dominika Bonczar