Koniec spółek z o.o. od 10 listopada 2023 roku?

8 lutego 2023
/ Rafał Kufieta

Od 10 listopada 2023 roku wejdą w życie ważne zmiany dotyczące funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Mowa tutaj m.in. o tym, że oferowanie nabycia udziałów w spółce bez wyznaczenia konkretnego adresata stanie się zabronione. Osoby, które zdecydują się składać, promować lub reklamować oferty nabycia udziałów w spółkach z o.o. – będą podlegać karom. Tym samym kwestie związane z crowdfundingiem udziałowym również ulegną pewnym ograniczeniom. Na czym to polega? Kto powinien zastanowić się nad zmianą formy prawnej w 2023 roku? Dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

 

Kto powinien zmienić formę prawną w 2023 roku?

 

Prowadzenie działalności jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinny zakończyć te osoby, które do funkcjonowania na rynku potrzebują wsparcia w postaci środków pozyskanych z zewnętrznych źródeł. Mowa tutaj m.in. głównie o startupach, gdyż ich możliwości zostaną w pewnym stopniu ograniczone przez nowo wprowadzone przepisy. Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na spółkę z o.o. przy wyborze formy prawnej – nie będą mogli już pozyskiwać inwestorów udziałowych z jakichkolwiek źródeł. Jednak co należy podkreślić, inwestorzy nadal będą mogli pracować wedle określonych planów – zawierać umowy inwestycyjne, czy udzielać pożyczki.

 

Ograniczenia przy crowdfundingu udziałowym

 

Od listopada 2023 roku poszukiwanie inwestorów przez inkubatory, śniadania biznesowe, czy eventy startupowe nie będzie możliwe do organizacji w przypadku, gdy prowadzisz działalność jako spółka z o.o. Mowa tutaj m.in. o crowdfundingu udziałowym, czyli usługach finansowania społecznościowego. Przedsiębiorcy funkcjonujący bez firmy prawnej, czyli np. przed założeniem startupu – będą dalej mogli działać bez ograniczeń i pozyskiwać środki na rozwój z zewnątrz. Na liście uprawnionych do tego rodzaju aktywności znajdują się następujące formy prawne:

  • Jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG),
  • Spółki osobowe,
  • Proste spółki akcyjne (PSA),
  • Spółki akcyjne (SA).

 

Z czego wynikają ograniczenia od listopada 2023 roku?

 

Wszystkie te ograniczenia spowodowane są m.in. wprowadzeniem przez ustawodawcę zmian w zakresie Kodeksu spółek handlowych. Nowo ustanowione przepisy mówią m.in. o tym, że zakazuje się składania oferty:

  • Nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • Promowania nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez kierowanie promocji,
  • Składania oferty objęcia nowych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Co ważne, nowe regulacje wejdą w życie dopiero od 10 listopada 2023 roku. Do tego czasu przedsiębiorcy prowadzący działalność pod postacią spółek z o.o. nadal mają możliwość poszukiwania inwestorów tak, jak dotychczas.

 

Masz wątpliwości w kwestii doboru odpowiedniej formy prawnej w 2023 roku?

 

Pragnę przypomnieć również wszystkim inkubatorom przedsiębiorczości, a także innym organizacjom promującym oraz łączącym startupy z inwestorami, że istnieje w tym przypadku możliwość udzielenia pełnomocnictwa. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie i wspólnie opracujemy strategię działania. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Dominika Bonczar