Jakie są skutki podatkowe aportu na gruncie podatków dochodowych i VAT?

20 września 2021
/ Patrycja Kulak

W ostatnim czasie wielu klientów zgłasza zapytanie w sprawie wniesienia nieruchomości do spółki. W tym wypadku najczęściej problem stanowi odpowiednie rozliczenie i dopasowanie kwestii podatkowej do sytuacji klienta. Aport może wystąpić przy zawiązywaniu spółki,  poprzez wniesienie nieruchomości. Taka potrzeba może zaistnieć z różnych powodów. W tym wypadku najlepiej jest jednak opisać całą procedurę na konkretnym przykładzie.  Możliwości jest wiele, jednak tyle samo pojawia się w tej dziedzinie pytań. Co z opodatkowaniem aportu? Jak wygląda PIT, CIT i VAT przy aporcie z doświadczenia prawnika? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

Czym jest aport i kiedy mogę z niego skorzystać?

 

Aportem jest wkład niepieniężny do spółki w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Najczęściej przedmiotem aportu są nieruchomości. Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie przedstawienie całej procedury właśnie na przykładzie nieruchomości. Aport występuje najczęściej przy zawiązywaniu spółki, gdzie wspólnik zaciąga zobowiązanie do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów – art. 3 KSH. 

 

Wniesienie wkładu do spółki jest obligatoryjne przy czym mogą to być wkłady niepieniężne czyli aportu lub pieniężne. Należy pamiętać jednak, że aporty są możliwe jedynie w przypadku spółki zakładanej tradycyjnie, a więc u notariusza. Wkładów niepieniężnych nie wniesiemy przy spółce S24. Wniesienie wkładu do spółki może dotyczyć również sytuacji, gdy wspólnicy decydują się o podwyższeniu wkładów lub gdy do spółki przystępuje nowy wspólnik.

 

Podatek PIT przy aporcie nieruchomości

 

Osoba fizyczna wnosząca nieruchomość do spółki uzyskuje przychód. W ten sposób obejmuje bowiem udziały w spółce. Dochód powstaje więc w tym przypadku z różnicy przychodu, czyli wartości udziału i kosztów z nabycia nieruchomości. W tym przypadku podatek będzie stanowił 19%. Jeśli wniesiemy nieruchomość do spółki o wartości 50 tys. zł, a w zamian otrzymamy udziały warte 100 tys. zł, to podatek wyniesie około 9500 zł. Podatku dochodowego nie trzeba uiszczać, jeśli nie wystąpi dochód – czyli wartość udziałów np. będzie równa wartości nieruchomości wnoszonej aportem.

 

Dlaczego powinienem skorzystać z aportu jako wspólnik?

 

Wspólnik wnoszący aport do spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych – przy założeniu, że przedmiot wkładu jest inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – uzyskuje przychód z kapitałów pieniężnych. Wartość uzyskiwanego przychodu jest ustalana na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 PDOFizU. Zgodnie z treścią tego przepisu przychód stanowi wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku – wartość wkładu określoną w innym, podobnym dokumencie  – w momencie wniesienia do spółdzielni wkładu niepieniężnego bądź do spółki.

 

Co z podatkiem VAT przy aporcie nieruchomości?

 

Osoba, która dokonuje czynności mających na celu wykorzystania nieruchomości w celach działalności gospodarczej może zostać uznana za podatnika VAT. Takie stanowisko zostało przyjęte w interpretacji sygn. IPTPP4/443-910/13-4/BM Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 marca 2014 roku.  Jak będzie w takiej sytuacji z mieszkaniem wniesionym aportem do majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Aport trzeba traktować jak sprzedaż, która najczęściej jest opodatkowana VAT. Jednak ustawa zawiera w tym aspekcie szereg zwolnień przedmiotowych wynikających z art. 43. Przykładowo podatek VAT można odliczyć na zasadach ogólnych, jeśli podatnik wystawi fakturę wnosząc aport, a  druga strona jest podatnikiem podatku VAT.

 

Co z podatkiem dochodowym po stronie spółki otrzymującej aport?

 

Tutaj najważniejszym przepisem jest art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy CIT. Na jego podstawie przychodów otrzymanych na utworzenie bądź powiększenie kapitału zakładowego w spółce kapitałowej nie zalicza się do przychodów podlegających opodatkowaniu.  Jeśli chodzi o CIT to otrzymanie aportu w takim wypadku nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie spółki,. Nie ma znaczenia, czy aport zostanie wniesiony w momencie zakładania spółki, czy służy do podniesienia wysokości kapitału zakładowego istniejącej spółki. 

 

Czy można oczekiwać zwrotu aportu od spółki z o.o. lub odzyskać w jakikolwiek sposób aport?

 

W celu odzyskania wniesionego aportu, wspólnik może sprzedać swoje udziały. W tym wypadku sam podejmuje decyzję, czy zrobi to w całości czy w części. Ma prawo również doprowadzić do ich umorzenia. Niestety, ale wkłady aporty zarówno pieniężne, jak i niepieniężne nie podlegają zwrotowi. Ponadto z majątku spółki potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego nie jest możliwe otrzymywanie wypłat.

 

Autor: Patrycja Kulak